Wypozyczone auto ? Leasing warto?

Szukasz alternatywy finansowania zewnętrznego względem kredytu bankowego? Instytucja finansowa znowu odmówiła Ci pomocy względem kredytowania inwestycji? Nie ma sensu się zamartwiać. Skorzystaj z oferty leasingu, który od kilku lat zdobywa coraz większe poparcie ze strony społeczeństwa.
Na przestrzeni kilku lat leasing samochodów ewoluował od formy finansowania przedsiębiorstw do wielu innych form pomocy osobom potrzebującym. Dzisiaj możemy wyróżnić kilka rodzajów leasingu np. leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny oraz leasing prywatny. Leasing prywatny inaczej mówiąc konsumencki jest najmłodszą odsłautooną tej formy wsparcia. Leasing dla osób fizycznych jest powszechnie stosowaną w krajach Europy Środkowej formą finansowania zakupu samochodów przez osoby nieposiadające własnej firmy. Najstarszym wariantem leasingu jest oczywiście leasing dedykowany przedsiębiorcom. Spektrum dóbr jakie są oferowane przedsiębiorcom jest niezwykle szeroki. Najbardziej znany leasing samochodów to nie jedyna forma wsparcia inwestycji. Dzisiaj w wynajem możemy wziąć nie tylko auto ale także różnego rodzaju sprzęty oraz nieruchomości. Leasing może obejmować również surowce.
Jak przebiega leasing samochodu osobowego w małej firmie?
Wszystko zależy od wybranej przez nas formy leasingu. Do wyboru są dwa warianty: leasing operacyjny lub finansowy. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się leasing operacyjny. Jego największym plusem są korzyści podatkowe. Przy umowie leasingu operacyjnego ustalone opłaty, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego. Leasing finansowy przypomina kredyt bankowy. W koszty uzyskania przychodów wliczane są bowiem jedynie odsetki z raty leasingu.